ቌንቌ | Language
     
 
መግቢያ ዜና በኢትዮጵያብሔራዊምርጫቦርድበህጋዊነትተመዝግበውየሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስም ዝርዝር
     
 
Banner

በኢትዮጵያብሔራዊምርጫቦርድበህጋዊነትተመዝግበውየሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስም ዝርዝር PDF Print E-mail

በኢትዮጵያብሔራዊምርጫቦርድበህጋዊነትተመዝግበውየሚንቀሳቀሱ
የፖለቲካ ፓርቲዎች ስም ዝርዝር1 የኦሮሞብሔራዊኮንግረስ ( ኦብኮ)
2 የመላውኢትዮጵያአንድነትድርጅት (መኢአድ)
3 የምዕራብሶማሌዲሞክራቲክፓርቲ (ምሶዲፓ)
4 የኦሮሞነጻነትአንድነትግንባር (ኦነአግ)
5 የጋሞዴሞክራሲያዊኅብረት (ጋዴህ)
6 የሐረሪብሔራዊሊግ (ሐብሊ)
7 የኢትዮጵያሰላማዊየዴሞክራሲፓርቲ (ኢሰዴፓ)
8 የቤንሻንጉልናጉሙዝሕዝቦችዴሞክራሲያዊፓርቲ (ቤጉሕዴፓ)
9 የኢትዮጵያሶማሌሕዝቦችዴሞክራሲያዊፓርቲ (ኢሶሕዴፓ)
1ዐ የኢትዮጵያዴሞክራቲክፓርቲ (ኢዴፓ)
11 የትግሪወርጂብሔረሰብዲሞክራሲያዊድርጅት (ትወብዲድ)
12 የመላውዐማራሕዝብድርጅት (መአሕድ)
13 የኢትዮጵያማህበረ-ዴሞክራሲደቡብህብረትአንድነትፓርቲ (ኢማዲደህአፓ )
14 የሐረሪሕዝብዴሞክራሲያዊፓርቲ (ሐሕዴፓ)
15 የኢትዮጵያዊያንአንድነትዴሞክራሲያዊድርጅት (ኢአዴድ)
16 የደንጣ፣ ዱባሞክችንችላሕዝብዴሞክራሲያዊድርጅት (ደዱክሕዴድ )
17 የሐድያብሔርዴሞክራሲያዊድርጅት (ሐብዴድ)
18 የከምባታሕዝቦችኮንግረስ (ከሕኮ )
19 የደቡብኢትዮጵያሕዝቦችዴሞክራሲያዊንቅናቄ (ደኢሕዴን)
20 የጌዴኦሕዝብዴሞክራሲያዊድርጅት (ጌሕዴድ)
21 የሶማሌዴሞክራሲያዊኃይሎችቅንጅት (ሶዴኃቅ)
22 የኦሮሞአቦነጻነትግንባር (ኦአነግ)
23 የየምብሔረሰብዴሞክራሲያዊንቅናቄ (የብዴን)
24 የአፋርብሔራዊዴሞክራሲያዊፓርቲ (አብዴፓ)
25 የኦሮሞሕዝብዴሞክራሲያዊድርጅት (ኦሕዴድ)
26 ብሔረአማራዴሞክራሲያዊንቅናቄ (ብአዴን)
27 የኢትዮጵያሕዝቦችአብዮታዊዴሞክራሲያዊግንባር (ኢሕአዴግ)
28 ሕዝባዊወያኔሐርነትትግራይ (ሕወሐት)
29 የጠምባሮሕዝብዴሞክራሲያዊሕብረት (ጠሕዴሕ)
30 የባሕርወርቅመስመስሕዝቦችዴሞክራሲያዊድርጅት (ባወመሕዴድ)
31 የጉራጌሕዝብዴሞክራሲያዊግንባር (ጉሕዴግ)
32 ሶዶጐርደናሕዝብዴሞክራሲያዊድርጅት (ሶጐሕዴድ)
33 የኦሮሚያነጻነትብሔራዊፓርቲ (ኦነብፓ)
34 የኮንሶሕዝባዊዴሞክራሲያዊኅብረት (ኮሕዴኅ)
35 የኦሞሕዝቦችዴሞክራሲያዊኅብረት (ኦሕዲኅ)
36 የሲዳማአርነትንቅናቄ (ሲኦን)
37 የዶንጋህዝብዴሞክራሲያዊድርጅት (ዶህዴድ)
38 የዎላይታሕዝብዴሞክራሲያዊግንባር (ዎሕዴግ)
39 ገዳሥርዓትአራማጅፓርቲ (ገዳ)
40 ዱቤናደገኒብሔረሰብዴሞክራሲያዊፓርቲ (ዱደብዴፓ)
41 የኢትዮጵያዴሞክራቲክሕብረት (ኢዴሕ)
42 የዲልወቢሕዝቦችዴሞክራሲያዊንቅናቄ (ዲወሕዴን)
43 የአፋርአብዮታዊዴሞክራሲያዊአንድነትግንባር (አርዱፍ)
44 መላውኢትዮጵያዊያንዴሞክራሲያዊፓርቲ (መኢዴፓ)
45 የኢትዮጵያዴሞክራሲያዊኃይሎችኅብረት (ኢዴኃሕ)
46 የሲዳማሀዲቾሕዝብዲሞክራሲያዊድርጅት (ሲሀሕዲድ)
47 የኢትዮጵያብሔራዊአንድነትፓርቲ (ኢብአፓ)
48 የደቡብኢትዮጵያዲሞክራሲያዊኃይሎችአንድነት (ደኢዲኃአ)
49 የአፋርነጻአውጪግንባርፓርቲ (አነአግፓ)
50 የመላውኢትዮጵያዊያንብሔራዊንቅናቄ (መኢብን)
51 የቤንችሕዝብዲሞክራሲያዊድርጅት (ቤሕዲድ)
52 የአፋርብሔራዊአብዮታዊዲሞክራሲያዊግንባር (አብአዲግ)
53 ቅንጅትለአንድነትናለዲሞክራሲፓርቲ (ቅንጅት)
54 የሸኮናአካባቢውሕዝብዲሞክራሲያዊድርጅት (ሸአሕዲድ)
55 የሀዲያብሔራዊአንድነትዲሞክራሲያዊድርጅት (ሀብአዲድ)
56 የኢትዮጵያዲሞክራሲያዊአንድነትንቅናቄ (ኢዲአን)
57 ዓረናትግራይለዲሞክራሲሉዓላዊነት (ዓረና)
58 የወለኔሕዝብዴሞክራሲያዊፓርቲ (ወሕዴፓ)
59 የኢትዮጵያአዲስምዕራፍፓርቲ (አዲስምዕራፍ)
60 የአርጎባሕዝብዲሞክራሲያዊድርጅት (አሕዲድ)
61 የሐረሪዲሞክራሲያዊድርጅት (ሐዲድ)
62 የጋምቤላሕዝቦችአንድነትዲሞክራሲያዊንቅናቄ (ጋሕአዲን)
63 አንድነትለዲሞክራሲናለፍትህአንድነት (አንድነት)
64 የኢትዮጵያፍትህናዲሞክራሲያዊኃይሎችግንባር (ኢፍዲኃግ)
65 የመላውኦሮሞህዝብዲሞክራቲክፓርቲ (መኦህዲፓ)
66 የአርጐባብሔረሰብዴሞክራሲያዊንቅናቄ (አብዴን)
67 የኢትዮጵያራዕይፓርቲ (ኢራፓ)
68 የማኦ-ኮሞልዩወረዳህዝቦችዴሞክራሲያዊአንድነትንቅናቄ (ማኮልወህዴአን)
69 የጋሞጐፋህዝቦችዴሞክራሲያዊአንድነት (ጋጐህዴአ)
70 ሰማያዊፓርቲ (ሰማያዊ)
71 የኢትዮጵያፌዴራላዊዴሞክራሲያዊአንድነትመድረክ (መድረክ)
72 የኦሮሞፌዴራላዊኮንግረስ (ኦፌኮ)
73 አዲስትውልድፓርቲ (አትፓ )
74 የአገውዴሞክራሲያዊፓርቲ (አገዴፓ)
75 የጉሙዝህዝብዲሞክራሲያዊንቅናቄ (ጉህዴን)

 

 

ክልላዊ መረጃ

አዳዲስ ዝግጅቶች

ለጊዜው ምንም ዝግጅት አልተገኘም
 


ኮፒራይት © 2010
የኢትዮጵያ ብሔራዌ ምርጫ ቦርድ